Rozpad związku

Decyzja o rozwodzie czy separacji, to jedną z najważniejszych decyzji życiowej, z jaką musiałeś się zmierzyć. Nie przychodzi z dnia na dzień. Przygotowywałeś się do niej miesiącami, a nawet latami. Niemniej jednak stajesz teraz oko w oko z ogromnym stresem i żalem.